วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

welcomeปี2007 เด็กสาว9คนได้เปิดตัวในฐานะนักร้อง  ภายใต้ชื่อ  Girls' Generation

แต่กว่าที่พวกเธอจะฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จจนเป็นที่รักของใครมากมายนั้น นั้นมันเป็นเช่นไร


รางวัลที่ได้รับปี2007 18 รางวัล ปี2008 26 รางวัล 

ปี2009 35รางวัล ปี2010 34 รางวัล ปี2011 26 รางวัล

ปี2012 12 รางวัล

รวม151 รางวัลINTO THE Girls' Generation WORLDโลกที่คุณนั้นต้องเข้ามาเปิดมันด้วยตัวของคุณเอง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมาชิก

1.น.ส. ชญาภา ถีติปริวัตร เลขที่ 12 ม.4/8
2.น.ส.  นฤมล มาลัย   เลขที่23 ม.4/8
3. น.ส. สุพัชชา จำปาเงิน เลขที่45 ม.4/8